Grunderna i att spela blackjack

Det svåraste beslutet du som spelare ställs inför i blackjack tycks vara huruvida du ska stanna eller ta ytterligare ett kort. Därför är det viktigt att du känner till de korrekta grundläggande riktlinjerna kring detta. I det långa loppet kommer du nämligen att tjäna på att använda dessa, på så vis att du kommer förlora mindre pengar än om du använder dig av någon annan spelstrategi. Här går vi inte igenom strategier utan istället hur du spelar spelet.

Spela black jack

Grundregler för blackjack

  • Att stanna i blackjack innebär att du är nöjd med ditt hands totala värde och att du inte vill få ytterligare kort.
  • Att dra ytterligare kort innebär att du tilldelas ytterligare ett kort som ett sätt att försöka öka din hands värde utan att bli “tjock”. På traditionella casinon finns det handtecken du måste känna till för att visa croupiern om du ska stanna eller ta ytterligare kort.
  • Du kan stanna eller ta ytterligare kort så länge din hand har ett värde av 21 eller mindre.
  • Om du tar ytterligare ett kort och din hands värde överstiger 21 innebär det att du har blivit “tjock” och förlorar.
  • Om du signalerar till croupiern att du stannar, innebär det att du är nöjd med din hand för den aktuella rundan och att du inte kan ta fler kort under den.
  • En mjuk hand i blackjack innehåller ett ess som räknas som 11. Det kan till exempel vara ett ess och en sjua, vilket ger en mjuk 18.
  • En hård hand är en hand som antingen inte innehåller något ess eller, om det gör det, att esset räknas som 1. Det kan exempelvis röra sig om en hand med en tia och en åtta eller en tia, en sjua och ett ess. Bägge dessa händer klassificeras som en hård 18.